XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA    ROK C
17 LISTOPADA 2019