NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ ROK     ROK A
7 CZERWIEC 2020