.::  Pielgrzymka na Kujawy śladami bł. ks. Narcyza Putza  ::.

Pielgrzymka na Kujawy była poniekąd kontynuacją odpustu ku czci bł. Ks. Narcyza, który miał miejsce w kościele św. Wojciecha w Poznaniu w dniu 12 czerwca br. Ks. Narcyz Putz był proboszczem parafii pw. św. Wojciecha w Poznaniu od 1922 do 1940 r. Na szlak pielgrzymkowy wyruszyliśmy w sobotę 16 czerwca o godz. 8.00. Sprawdzenie obecności i w drogę, kierunek na Gniezno, Inowrocław. Modlitwą podziękowaliśmy Bogu za nowy dzień i wszelkie dobrodziejstwo oraz poleciliśmy się Jego opiece. Pierwszym obiektem, do którego zmierzaliśmy był kościół pw. św. Mikołaja, we wsi Ludzisko położonej około 8 km ma południowy-zachód od Inowrocławia. Do tej maleńkiej wioski, w sierpniu 1918 r. ks. Narcyz Putz został przeniesiony na komendę do kościoła św. Mikołaja. Uroczysta konsekracja nowego kościoła w Ludzisku ( w stylu neoromańskim) miała miejsce 6 czerwca 1905 r. Budowa kościoła trwała wiele lat, od 1865 r. i podlegała wielu rozbudowom. Wcześniej na tym miejscu stała niewielka drewniana świątynia, o której po raz pierwszy wzmiankowano w 1325 r. Do Ludziska dotarliśmy krótko przed godziną 10.00. Wysiedliśmy z autokaru i pospiesznie udaliśmy się do kościoła. „Gospodarze” kościoła już na nas czekali, wszystko było przygotowane do Mszy św., którą odprawił nasz proboszcz, ks. Marek Kaiser, między innymi w intencji swoich parafian. W czasie Mszy św. wspólnie odśpiewaliśmy pieśń o bł. Ks. Narcyzie Putzu. Po Mszy św. zostaliśmy oprowadzeni po kościele i najbliższym otoczeniu- pięknie usytuowanym na lokalnym wyniesieniu, malowniczym, zadbanym, uporządkowanym. Ale przed nami dalsza droga - jedziemy do Markowic. Pan Paweł- kierowca autokaru bezbłędnie trafia, stajemy przed Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw. Na progu powitali nas O.Andrzej Albiniak OMI oraz „junior” Marcin - uczeń Niższego Seminarium Duchownego, który oprowadził nas po NSD oraz opowiadał ciekawie i interesująco o życiu szkolnym, kolegach i nauce w NSD. Za drzwiami NSD inny świat, klimat, nastrój... Potem przeszliśmy do kościoła, aby modlić się przed Cudowna Figurą Matki Bożej. Uroczystej koronacji Figury dokonał Sługa Boży ks. Kardynał Stefan Wyszyński w dniu 27 czerwca 1965 r. na mocy dekretu Ojca Świętego Pawła VII i nadał jej tytuł Królowej Miłości i Pokoju, Pani Kujaw. Po skromnym, lecz bardzo dobrym posiłku udaliśmy się do autokaru i ruszyliśmy w drogę powrotną do Poznania. Bez przeszkód i niespodzianek, w refleksyjnym nastroju, po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego i wspólnym śpiewie pieśni maryjnych dotarliśmy do Wzgórza św. Wojciecha. Szkoda, że w takiej interesującej i bogatej duchowo pielgrzymce uczestniczyła grupa tylko 22 osób. Chciałoby się widzieć więcej osób pielgrzymujących w parafialnych wyjazdach! To jest przecież też droga ewangelizacji!

(BP)