.:: HISTORIA KONTAKTÓW ::.

6 listopada 1990 r. ówczesny premier Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Mazowiecki oraz ówczesny kanclerz federalny Niemiec Helmut Kohl spotkali się we Frankfurcie nad Odrą. Podczas tego spotkania uzgodnili m.in. stworzenie organizacji zajmującej się wymianą młodzieży między Polską a Niemcami. Mając za wzór istniejącą już organizację - „Niemiecko-Francuską Wymianę Młodzieży (DFJW)", postanowiono powołać do życia organizację, która byłaby modelowym przykładem dla współpracy i pojednania między obydwoma narodami i symbolem nowych stosunków między Polską a Niemcami. Odpowiednią umowę, na mocy której powołano do życia Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży (w skrócie PNWM), ustanawiając jednocześnie podstawy prawne jej funkcjonowania, podpisano 17 czerwca 1991 roku - tego samego dnia, co polsko-niemiecki Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który jest podstawowym dokumentem otwierającym nowy rozdział w stosunkach polsko-niemieckich 
Zanim jeszcze nadano organizacyjne ramy wymianie młodzieży, od 17 do 21 maja 1989 roku śp. ks. Zygmunt Sterczewski, ówczesny Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha w Poznaniu gościł grupę przedstawicieli rodzin niemieckich z Ravensburga (z południowej Badenii-Wirtembergii) skupionych w Katholischen Gesamtkirchengemeinde Ravensburg. Inicjatorem spotkania był p.Rudolf Ege. Niezbyt liczna, wtedy grupa Ravensburgczyków, z ówczesnym proboszczem śp. ks. Josefem Lorinserem była podejmowana przez rodziny skupione przy Parafii pw. Św. Wojciecha
Od tego czasu odbyło się dziewiętnaście spotkań - dziewięć w Niemczech oraz dziesięć w Polsce. Kolejne spotkanie planowane jest w 1918 r., w Ravensburgu.