.:: PNWM ::.

Organizacja "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (w skrócie PNWM) powstała w 1991r. ze wspólnej inicjatywy rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Pozwoliły na to zmiany, jakie zaszły w Polsce i w Europie Wschodniej.
PNWM powstała na mocy "Umowy o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży" i jest niezależną od rządów organizacją międzynarodową, wspierającą finansowo i organizacyjnie wymianę młodzieży.
1 stycznia 1993 roku, po okresie przygotowawczym, PNWM rozpoczęła działalność w obu biurach, których siedziby znalazły się w Warszawie i w Poczdamie. Od tego czasu PNWM jest odpowiedzialna za polsko-niemiecką wymianę młodzieży.
Celem PNWM jest rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży, wzajemnego zrozumienia, przezwyciężenia uprzedzeń. Organizacja ma również umożliwić pojednanie i wspierać wspólną odpowiedzialność polskiej i niemieckiej młodzieży za kształtowanie przyszłości Europy.
PNWM wspiera we wszystkich dziedzinach i na wszystkich poziomach wymianę młodzieży, a także projekty wspólne i współpracę organizacji młodzieżowych, szkół oraz instytucji i organizacji zajmujących się wymianą młodzieży, łącznie z kształceniem specjalistów w tej dziedzinie. PNWM przyznaje także dotacje pieniężne do spotkań według określonych zasad, jednakowych dla Polaków i Niemców. Oczywiście są to dotacje, a więc część kosztów naszych przedsięwzięć musimy pokrywać sami.