.:: MIASTO RAVENSBURG ::.

Ravensburg- miasto naszych niemieckich przyjaciół jest wielkości naszego Śremu (ca 49.000 mieszkańców). Położone jest w południowych Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, oddalone ca 35 km w kierunku północnym od Jeziora Bodeńskiego. Badenia-Wirtembergia jest więc atrakcyjna pod względem turystycznym charakteryzuje ją rozwinięty ruch turystyczny, zwłaszcza w rejonie wspomnianego Jeziora Bodeńskiego i w Szwarzwaldzie. Atrakcję stanowią zabytkowe miasta uniwersyteckie: Heidelberg i Tybinga, katedry w Fryburgu i w Ulm, zabytki i muzea Stuttgartu, Karslruhe i Konstancji, liczne zamki, pałace, klasztory nad Renem, Neckarem i Dunajem oraz liczne barokowe kościoły. Badenia-Wirtembergia różni się od reszty Niemiec. Tradycyjnie jest w opozycji do wszystkiego, co znajduje się na północ od Menu – czyli do „Prus". Zachowała swoją odrębność do dzisiaj. Nigdzie w Niemczech stare zwyczaje nie są tak pielęgnowane jak właśnie tutaj. Stroje ludowe nosi się w wielu regionach na co dzień, a nie tylko od święta. Na udaną syntezę swojskości i rozwoju techniczno-gospodarczego, tradycyjnego rolnictwa i firm high-tech reszta Niemiec patrzy z mieszanką podziwu i zawiści. Turystę natomiast mogą zafascynować góry i pogórze alpejskie ze swoimi malowniczymi jeziorami, zabytki kultury i sztuki.

         Ravensburg

Pomimo wielu różnic kulturowych i historycznych Polacy i Niemcy mają sobie nawzajem wiele do powiedzenia, a biorąc pod uwagę wspólną przyszłość w Unii Europejskiej mają wręcz obowiązek jak najintensywniej komunikować się ze sobą. Od jakości tego dialogu zależy bowiem, czy będziemy umieli się zrozumieć i porozumieć. 
Dlatego nie dość okazji, aby się lepiej poznać! Dlatego nie dość okazji, by pokazać postęp, jakiego dokonaliśmy w procesie normalizacji naszych stosunków, we wszelkich dziedzinach. Ale też nie dość okazji, by wskazywać na naszą wspólną europejską tożsamość znajdującą wyraz we wspólnym systemie wartości, w tradycji. 
Wspólne projekty mają na celu wzmocnienie stosunków dwustronnych i pogłębienie więzi między społeczeństwami obywatelskimi w Polsce i Niemczech. One też stanowią o prawdziwej jakości stosunków polsko-niemieckich.